Nu er det længe siden

  • by Hanne Reintoft
  • Narrated by Karen Abrahamsen
  • 14 hrs and 46 mins
  • Unabridged Audiobook

Publisher's Summary

Da de danske tropper i 1864 bliver løbet over ende ved Dybbøl, og man må afstå Slesvig og Holsten til Preussen, efterlader det dybe ar i befolkningen. Det gælder også familien på Vemminggård på Broagerland, hvor man ikke bare har mistet tilknytningen til kongeriget, men også en elsket fader. Nu skal man desuden fi nde ud af at leve i et nyt fædreland. Om det er der ikke enighed blandt de fi re børn. De to sønner vælger at forlade Slesvig for at søge gerning som præst og lods i Danmark, mens den ældste datter sammen med sin mand fortsætter kampen for at få landsdelen tilbage til kongeriget. Den yngste datter forblændes derimod af alt tysk og vender det gamle land ryggen. De fi re søskendes valg fører dem i forskellige retninger, og samtidig er Danmark inde i en brydningstid. Industrisamfundet, indre mission, arbejderbevægelse og kvindekamp er i hastig fremmarch, og den politiske indsats for at få indført parlamentarismen bliver stadig mere påtrængende. De nye bevægelser griber ind i familiens liv på kryds og tværs og gør det vanskeligt at holde sammen på trods af alt.Please note: This title is in Danish.

More

See More Like This

Customer Reviews

No customer reviews available

Book Details

  • Release Date: 12-05-2009
  • Publisher: ArtPeople